Responsable do Tratamento

A empresa responsable do tratamento dos seus datos segundo esta Política de privacidade é:

Nome do dominio: www.feitoriaverde.com;

Denominación social: Feitoria Verde S.c. Galega

CIF: F70355268

Domicilio social: Calle de Tomiño, 22 – 2º IZQDA, Santiago de Compostela, 15703, La Coruña

Teléfono: 698 16 42 49

Email: feitoriaverde@feitoriaverde.com

Teléfono: 932142531

En FEITORIA VERDE, recoñecemos a importancia de protexer a súa información persoal e comprometémonos a tratala de xeito responsable e de acordo coas leis de protección de datos. Por este motivo, esta política de privacidade ten por obxecto regular todos os aspectos relacionados co tratamento de datos dos diferentes usuarios que navegan ou fornecen os seus datos persoais a través dos diferentes formularios situados na web.

Información persoal

Un dato persoal é a información que o identifica ou o fai identificable. A través da web, nas caixas establecidas para tal efecto, recollemos os datos persoais que o usuario nos comunica: nome, apelidos, correo electrónico, teléfono, enderezo postal, localidade, etc. así como todos aqueles datos que nos proporcione voluntariamente a través de calquera das redes sociais das que está rexistrado o usuario. Neste caso, a privacidade dependerá da configuración establecida polo usuario, así como dos termos e condicións da propia rede social.

A visita do usuario á web non implica que teña que proporcionar información sobre os seus datos persoais. Non obstante, se se facilitan, os datos serán tratados legalmente suxeitos en todo momento aos principios e dereitos establecidos na RGPD 2016/679 do 27 de abril de 2016 e na LOPDGDD 3/2018 do 5 de decembro.

Finalidade, duración e lexitimidade do tratamento

Os datos que nos proporciona o usuario serán tratados para os seguintes fins:

Responder á solicitude ou solicitude realizada polo usuario a través do formulario de contacto situado na web. Recollemos e procesamos os datos persoais do usuario co fin de procesar e xestionar a súa solicitude, unha consulta ou calquera solicitude realizada a través do devandito formulario. Conservaremos estes datos durante o tempo necesario para cumprir a súa solicitude e polo tempo establecido pola lei cunha duración mínima de 3 anos.

A base da lexitimación do tratamento de datos será o consentimento outorgado polo usuario ao seleccionar a caixa de aceptación da nosa política de privacidade antes de enviar a solicitude. O usuario ten dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento sen afectar a legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Responder á solicitude ou solicitude realizada polo usuario a través do formulario de voluntariado situado na web. Recollemos e procesamos os datos persoais do usuario co fin de procesar e xestionar a súa solicitude a través do formulario de rexistro do programa de voluntariado. Conservaremos estes datos durante o tempo necesario para cumprir a súa solicitude e polo tempo establecido pola lei cunha duración mínima de 3 anos.

A base da lexitimación do tratamento de datos será o consentimento outorgado polo usuario ao seleccionar a caixa de aceptación da nosa política de privacidade antes de enviar a solicitude. O usuario ten dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento sen afectar a legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Xestionar o rexistro e a participación do usuario no formulario de comentarios do blogue situado na web. Os datos subministrados conservaranse mentres o usuario non solicite darse de baixa do contido do blog e polo tempo establecido pola lei cunha duración mínima de 3 anos.

A base para a lexitimidade do tratamento de datos será o consentimento outorgado polo usuario ao rexistrarse a través do formulario de subscrición ao blog e seleccionando o cadro de aceptación da nosa política de privacidade antes de enviar a súa solicitude. O usuario ten dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento sen afectar a legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Enviar boletíns e boletíns sobre os produtos FEITORIA VERDE, co consentimento do usuario, recollemos e procesamos os seus datos persoais co fin de enviarlle información sobre os nosos produtos e servizos. Conservaremos estes datos sempre que o usuario non revoque o seu consentimento para o seu tratamento e durante o tempo establecido pola lei cunha duración mínima de 3 anos.

A base para a lexitimidade do tratamento de datos será o consentimento outorgado polo usuario ao seleccionar a caixa de aceptación da nosa política de privacidade antes de subscribirse ao boletín no formulario proporcionado para tal efecto na web. O usuario ten dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento sen afectar a legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Mellora a túa experiencia ao navegar pola web. Conservaremos estes datos sempre que o usuario non revoque o seu consentimento para o seu tratamento eliminando as cookies e polo tempo establecido pola lei cunha duración mínima de 3 anos.

A base da lexitimidade para mellorar a súa experiencia ao navegar pola web é o consentimento outorgado polo usuario ao aceptar as cookies. O usuario ten dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento sen afectar a legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Xestiona as nosas redes sociais e envíache información sobre as nosas actividades e produtos. Conservaremos estes datos sempre que o usuario non revoque o seu consentimento para o seu tratamento e durante o tempo establecido pola lei cunha duración mínima de 3 anos.

A base da lexitimidade para xestionar as nosas redes sociais e enviarlle as nosas actividades e noticias é o consentimento que nos dá para iso. O usuario ten dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento sen afectar a legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Xestione os concursos e sorteos organizados na nosa páxina web. Recollemos e procesamos os datos persoais do usuario para poder xestionar a súa participación nos diferentes sorteos ou concursos organizados por FEITORIA VERDE, así como a posterior comunicación aos gañadores. Conservaremos estes datos durante a duración do concurso ou sorteo e a súa exposición posterior determinada nas bases do concurso, así como para o tempo establecido pola lei cunha duración mínima de 3 anos.

A base da lexitimación do tratamento de datos será o consentimento outorgado polo usuario mediante a cumprimentación do formulario de participación habilitado para tal efecto na web e, seleccionando o cadro de aceptación da nosa política de privacidade e as regras do concurso. O usuario ten dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento sen afectar a legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Cesión ou comunicación de datos persoais e transferencias internacionais

 Os seus datos non serán comunicados nin transferidos a terceiros a non ser que exista unha obriga legal ou aqueles provedores vinculados ao responsable que actúen como xestores do tratamento. Non se realizan transferencias internacionais, no caso de que nalgún momento se poidan realizar, comunicaranse a vostede para obter o seu consentimento.

Actualización de datos

É importante que, para que poidamos manter os datos persoais actualizados, o usuario nos informe sempre que houbo algún cambio neles, se non, non somos responsables da súa veracidade. O usuario garante que os datos persoais facilitados son veraces, garantindo que toda a información proporcionada corresponde á situación real, que está actualizada e precisa, estando obrigado a comunicar calquera modificación.

Datos de terceiros

 Se o usuario proporciona datos de terceiros con algún propósito a FEITORIA VERDE, garante que obtivo estes datos de forma lícita, que informou previamente aos afectados, obtendo o seu consentimento para comunicalos e que a información subministrada é exacta e veraz.

Obrigatividade da información solicitada

Todos os nosos formularios teñen un asterisco (*) nos datos obrigatorios. Se o usuario non facilita estes campos ou non marca a caixa de aceptación da política de privacidade, non se permitirá o envío da información.

Dereitos dos interesados

Ten dereito a acceder aos seus datos e a obter confirmación sobre o seu tratamento, así como unha copia dos datos persoais que se están a procesar. Ten dereito a actualizalos e solicitar a rectificación dos datos inexactos ou solicitar a supresión cando os datos non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. Pode solicitar a limitación no tratamento dos seus datos e opoñerse ao seu tratamento revocando o seu consentimento, así como exercendo o dereito á portabilidade dos datos. Do mesmo xeito, ten dereito a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais.

Se considera que os seus dereitos non foron abordados correctamente, ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control en www.aepd.es.

Tratamento de datos de menores

Quen proporcione os datos a través dos formularios deste sitio web e acepte o seu tratamento declara que son maiores de 14 anos, está prohibido o acceso e uso do portal a menores de idade. Se nalgún momento, o controlador detecta que unha persoa menor de 14 anos proporcionou datos persoais, procederemos á súa cancelación. Así mesmo, os pais ou titores poden contactar en calquera caso con FEITORIA VERDE para bloquear a conta de acceso dos menores ao seu cargo que se rexistraron falsificando a súa identidade.

Redes sociais

Obxecto de ferramentas como Facebook, Twitter, Instagram, etc. ou outras redes sociais é dar visibilidade e difusión ás actividades realizadas pola nosa organización. Estas ferramentas almacenan datos persoais nos servidores dos respectivos servizos e réxense pola súa propia política de privacidade. Recoméndase revisar e ler as condicións de uso e política de privacidade da rede social no momento do rexistro, tendo en conta as diferentes posibilidades de configuración en relación co grao de privacidade do perfil de usuario na rede social. Así mesmo, o Responsable resérvase o dereito de eliminar das súas redes sociais calquera información publicada por terceiros que infrinxa a lei, os anime a facelo ou conteña mensaxes que atenten contra a dignidade das persoas ou institucións. Así como o dereito a bloquear ou denunciar o perfil de autor destas mensaxes.

Tratamento de cookies

Unha cookie é un pequeno ficheiro que se descarga e almacena no ordenador do usuario cando accede a unha páxina web. As cookies permiten á web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación do usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e do xeito de usar o seu equipo, pódense usar para recoñecer ao usuario. O usuario ten a opción de evitar a xeración de cookies, seleccionando a opción correspondente no seu programa de navegación. Podes obter máis información lendo a nosa Política de cookies.