Nós

Miguel Pardellas

As palabras que definen a Miguel son coñecemento, capacidade de síntese e concreción, constancia e creatividade na aplicación metodolóxica. Así é que serve, na aplicación de proxectos educativos, como ponte entre a academia e a comunidade.

Tranquilo, investigador curioso e soñador, cun humor intelixente. Probablemente non verás a Miguel facendo o parvo, pero si fomentando actividades e procesos onde as persoas aprendan dende a diversión e a risa. En constante búsqueda de outras formas de facer e transformar…

Ángela Fraga

Integrar perspectivas, sensibilidades e carácter lúdico en todos os momentos dos procesos educativos é fundamental para que teñan éxito; Ángela faino.  É creativa e versátil, e ademais sáelle de xeito natural. Así é que os grupos cos que traballa queren repetir.  

Tan divertida e vital que traballar con ela convértese nunha experiencia enerxética e enriquecedora a todos os niveis. Para completar o cóctel, a coherencia e o activismo que fan parte do seu adn fan de calquera das súas intervencións un exercicio de transformación tan potente como rexoubeiro.