Participación e colaboración na Axenda 21 escolar de Galicia